Perfect Tours Australia Farewell Dinner

  • วันที่ 12 - 12 March 2019
  • สถานที่ตั้ง Impiana Resort Patong
  • รูปแบบของอีเว้นท์ Party

เจ เอ เอ็น ดี อีเว้นท์ได้รับการติดต่อจาก Perfect Tours Australia เพื่อที่จะให้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในการมาเที่ยวเมืองไทยและภูเก็ต ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ห้องอาหารศาลาบัวของโรงแรมอิมเพียน่าในห้องแอร์ส่วนตัวและนักแแสดงรำไทยได้ให้การต้อนรับลูกค้าระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ ทาง เจ เอ เอ็น ดี อีเว้นท์ ได้จัดเตรียมนักร้องดูโอ้เพื่อแสดงในช่วงเย็น รวมไปถึงการแสดงรำไทยซึ่งการแสดงนี้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการแสดงด้วย ทางโรงแรมอิมเพียน่าได้จัดเตรียมอาหารไทยไว้ให้ลูกค้าและในส่วนพนักงานของ เจ เอ เอ็น ดี อีเว้นท์ได้ให้บริการตลอดช่วงเย็นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี