Last Man Stands cricket tournament held in Phuket at The ACG

ทีมคริกเก็ต 7 ทีม ได้ทำการแข่งขันเสร็จ ใน 4วัน ที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญของ Last Man Stands ซึีงทุกเกมส์การแข่งขัน จัดขึ้นที่ ACG ( Alan Cooke Cricket Ground ) ในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

JAND Events มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Last Man Stands ที่ได้จัดหาที่พักและรถบัสให้กับทีมตลอดการแข่งขันระหว่างที่อยู่ในภูเก็ต