Last Man Stands 2019

  • วันที่ 21 - 24 February 2019
  • สถานที่ตั้ง Alan Cooke Cricket & Sports Ground Phuket
  • Event Types Team Building / Incentive

Last Man Stands ได้จัดการแข่งขันคริกเก็ต T20 เป็นปีที่สองที่สนาม เอซี จี ภูเก็ต  แจนด์ อีเว้นท์ได้จัดการและเตรียมทุกอย่าง เช่น โรงแรมที่พัก รถบัส ทั้งไปและกลับสนาม รวมไปถึงการจองสนามและประสานงานตลอด 4วันที่ผ่านมา

เจ เอ เอ็น ดี อีเว้นท์ได้จัดทำขวดน้ำให้ผู้เล่นทุกคนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย. Simon Melberzs หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Last Man Stands ได้ยกย่องว่าเป็นอีก4วันแห่งการแข่งกีฬาคริกเก็ตที่ประสบความสำเร็จ และจะกลับมาเป็นครั้งที่ 3ใน ปี 2563.