Kata Rock Superyacht Rendezvous 2017

  • วันที่ 8 - 10 December 2017
  • สถานที่ตั้ง Kata, Phuket
  • รูปแบบของอีเว้นท์ Party
เจเอเอ็นดี อีเว้นท์ รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน Kata Rocks Superyacht Rendezvous 2560 ซึ่งมีการจัดการองค์ประกอบมากมายที่น่าตื่นตาตื่นใจตลอดระยะเวลา 3 วัน. Superyacht Rendezvous by Infinite Luxury ร่วมกับโรงแรมกะตะร็อคส์รีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์ภูเก็ต โดย Superyacht ชั้นนำของเอเชียซึ่งมีทั้งเรือยนต์และเรือยอร์ชที่มีความยาวกว่า 24 เมตร