Children Party at Phuket Sunshine Village

  • วันที่ 6 - 6 November 2019
  • สถานที่ตั้ง Phuket Sunshine Village
  • Event Types Party, Anniversary, Birthday

เจเอเอ็นดี อีเว้นท์ ได้มีการจัดการและเตรียมการแสดงต่างๆ พร้อมอาหารเครื่องดื่ม และ ตกแต่งบริเวณงานให้กับ Fluent Home  ผู้ซึ่งจัดงานปาร์ตี้นี้ให้กับเด็กๆที่ หมู่บ้านเด็กตะวันฉายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562